Nofio’r – URDD – Swimming

Da iawn i’r plant fuodd yn cystadlu yng ngala nofio’r Urdd yn Nhreffynnon heddiw. Roeddech chi i gyd yn arbennig! Diolch yn fawr hefyd i’r teuluoedd a ddaeth i gefnogi.

Well done the children that competed at the Urdd swimming gala in Holywell today. You were all fantastic! Thank you very much to the families that came to support.