Cyngor Ysgol/School Council

Mae’r Cyngor yn cyfarfod bob hanner tymor gyda Mrs Watson-Smyth, y Dirprwy. Byddwn yn trafod gwahanol ffyrdd o wella’r ysgol, ac yn trefnu gweithgareddau i godi arian.

The Council will meet every half term with Mrs Watson-Smyth, Deputy Head Teacher.  We will discuss different ways to improve the school and arrange fund raising activities.