Cyngor Ysgol/School Council

Cyngor Ysgol 2016-17 School Council

Sefydlwyd ein Cyngor ysgol cyntaf yr wythnos hon, dyma luniau y Cyngor newydd a etholwyd gan y plant.

Our first School Council was established this week, here are pictures of the Council who were elected by the children.

    CYNGOR

 

Mae’r Cyngor yn cyfarfod bob hanner tymor gyda Mrs Watson-Smyth, y Dirprwy. Byddwn yn trafod gwahanol ffyrdd o wella’r ysgol, ac yn trefnu gweithgareddau i godi arian.

The Council will meet every half term with Mrs Watson-Smyth, Deputy Head Teacher.  We will discuss different ways to improve the school and arrange fund raising activities.

10/11/16