Cystadleuaeth Celf a Chrefft Gŵyl Dewi / St David’s Day Arts and Craft Competition

Cawsom gystadleuaeth celf a chrefft arbennig heddiw yn yr ysgol fel rhan o’n ddathliadau Gŵyl Dewi. Yn sicr mae gennym blant hynod o dalentog yma yn yn Ysgol Bro Alun!

Cyn yr hanner tymor, mi wnaeth y Llysgenhadon Iaith gyflwyno’r  gystadleuaeth celf a chrefft er mwyn codi arian i brynu llyfrau ac adnoddau Cymraeg i’r gymuned yma yng Ngwersyllt.

Rydym mor ddiolchgar i bawb am drio ac rydym wedi llwyddo i godi £45 heddiw.

Dyma i chi ffotograffau o’r gwaith celf anhygoel gawsom heddiw a lluniau o’r enillwyr hefyd.  Da iawn chi blant a diolch o galon am ein cefnogi unwaith eto.

 

We had a very successful arts and craft competition today at school as part of our St David’s Day celebrations. We certainly have extremely talented children here at Ysgol Bro Alun!

Before the half term, the Language Ambassadors introduced the arts and craft competition to raise money to buy Welsh language resources for the community in Gwersyllt.

We are so grateful for everyone who entered and we’ve managed to raise £ 45 today.

Here are a few photographs of the incredible artwork that we received today and pictures of our lucky winners.Well done everyone and thank you for all your support.