Dathlu Gwyl Dewi / St David’s Day Celebrations

Cofiwch fod croeso i’r plant wisgo unrhywbeth yn ymwneud â Chymru i’r ysgol yfory, Mawrth 5ed.  Gall hyn fod yn wisg draddodiadol Gymreig, dilledyn chwaraeon neu rywbeth coch.  Ni fydd angen unrhyw gyfraniad ariannol.

A short note to remind you that the children are welcome to wear anything to do with Wales to school tomorrow, 5th March.  They could wear a traditional costume, a sports top or anything red.  There’ll be no need to contribute any money for this.

https://ysgolbroalun.cymru/wp-content/uploads/2019/02/Gwyl-Dewi-2019.pdf