NOFIO – SWIMMING 7/3/19

Neges i atgoffa mai Blwyddyn 5 sy’n mynd i nofio fory yn lle Blwyddyn 4. Bydd angen gwisg nofio, tywel a cyfraniad o £1 tuag at y bws. Am wythnos yn unig bydd hyn.

A reminder that Year 5 are going swimming tomorrow instead of Year 4. They will need swimming kit, towel and a contribution of £1 towards the cost of the bus. This is for one week only.

Diolch yn fawr.