Love Hope Strength Foundation

Mae yna linc isod i wefan Love Hope Strength Foundation, yr elusen y byddwn yn ei chefnogi eleni o werthiant tocynnau y cyngherddau Nadolig. Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth.

There is a link below to the website of the Love Hope Strength Foundation. This is the charity we are supporting this year through the Christmas concerts ticket sales. Thank you for your support.

http://www.lovehopestrength.co.uk