Diwrnod Olaf Blwyddyn 6

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i groesawu Blwyddyn 6 i’r ysgol bore fory ar gyfer eu diwrnod olaf yn Ysgol Bro Alun. Neges i atgoffa fod croeso i’r plant wisgo eu hwdis newydd i ddod i’r ysgol. Welwn ni chi fory!

We are looking forward to welcoming Year 6 to school for the final time tomorrow on their last day at Ysgol Bro Alun. A reminder that the children can wear their new hoodies to come to school. See you tomorrow!