Eisteddfod Cylch yr URDD (Plant sy’n cystadlu-Children who will be competing)

Eisteddfod yr Urdd 2017
Mae eich plentyn wedi dangos diddordeb i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Rydym nawr wedi cael cadarnhad, bydd yr Eisteddfod Gylch yn cael ei chynnal yma yn Ysgol Bro Alun ar ddydd Sadwrn, Mawrth y 11eg. Byddwn yn anfon manylion pellach ynglyn ag amseroedd ac ati pan ddaw’r wybodaeth i’r ysgol gan yr Urdd, ond mae’n debygol y bydd yr Eisteddfod yn dechrau tua 8:30am.
I’r rheini fydd yn llwyddiannus, ac yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Sir, bydd yr Eisteddfod Sir yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn, Ebrill y 1af.

Your child has shown interest in competing in this year’s Urdd Eisteddfod. We have now received confirmation, the Local Eisteddfod will be held here in Ysgol Bro Alun on Saturday, March the 11th. We will inform you of further details regarding competition times etc when we receive the information from the Urdd, but the Eisteddfod is likely to start before 9am.
For those successful in the local Eisteddfod, and who go on to compete in the Regional Eisteddfod, the Regional Eisteddfod will be held on Saturday, April 1st.
Diolch yn fawr, Thank you
Mrs Watson-Smyth, Miss Hughes a Mrs Thomas