Eisteddfod Ysgol – 24/5/17 – School Eisteddfod

Ar y 24ain o Fai cafwyd Eisteddfod Ysgol gyntaf ym Mro Alun, cafodd pawb ddiwrnod llwyddiannus. Llongyfarchiadau mawr i bawb am gystadlu yn wych ac yn enwedig i’r llys buddugol – LLYS CELYN!

Dyma luniau o’r diwrnod:

On the 24th of may we had our first ever School Eisteddfod, everyone had a very successful day.  Congratulations to everyone for taking part so brilliantly, especially the winning team – LLYS CELYN!

Here are some photo’s from the day: