MABOLGAMPAU’R URDD ATHLETICS

Da iawn i bawb fuodd yn cystadlu ym Mabolgampau’r URDD yn stadiwm Queensway ddydd Mercher – y tro cyntaf i blant o Fro Alun gystadlu!  Pawb wedi gwneud yn wych!

Well done to everyone who competed at the URDD Athletics competition in Queensway on Wednesday – the first time that children from Bro Alun have competed! Everyone did brilliantly!