Ymweliad – Jeff Rich – Visit

Daeth Jeff Rich (cyn ddrymiwr Status Quo) i’r ysgol pnawn dydd Iau i roi gweithdy drymio i’r plant. Rhoddwyd cyfle i’r plant i gyd ddefnyddio’r offerynnau ac i ddysgu am offerynnau taro sy’n cael eu defnyddio ar draws y byd. Dyma rai o’r lluniau o’r prynhawn cyffroes!

On Thursday afternoon Jeff Rich (ex drummer with Status Quo) came to give the children a drumming workshop.  All the children had an opportunity to use the instruments and to learn about percussion instruments from around the world.  Here are some of the pictures taken during a very exiting afternoon!

Jeff Rich
Jeff Rich
Robbie
Robbie
Jazz
Jazz
Megan
Megan

 

https://youtu.be/VG1szFP2d9g