LLUN DERBYN – ROBIN GOCH + PIODEN – RECEPTION PHOTO

Ffotograff Tempest DYDD MERCHER, 2/3/22

Mae dosbarth derbyn, PIODEN A ROBIN GOCH, yn cael eu llun dosbarth yfory ac felly bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol.  Cawn ddod a dillad ar gyfer y wers addysg gorfforol mewn bag i newid yn yr ysgol.

Diolch

Tempest photograph on WEDNESDAY 2/3/22

The reception class, PIODEN & ROBIN GOCH are having their class photograph tomorrow and therefore will need to come to school in their school uniform.  Please send their P.E. clothes in a bag and they can change in school.

Thank you