Twrnament pel droed yr Urdd / Urdd football tournament

Llongyfarchiadau i dim pel droed yr ysgol am wneud yn wych yn nhwrnament pel droed yr Urdd heddiw gan gyrraedd y rownd gyn derfynol, cyn colli gem hynod  o agos ar ol amser ychwanegol. Da iawn chi fechgyn!

Congratulations to the school’s football team for doing brilliantly in the Urdd football tournament today, reaching the semi final before losing a very tight match after extra time. Well done to all the boys!