Dydd Gwyl Dewi a Diwrnod y Llyfr / St David’s Day and World Book Day

Cofiwch am y ddau ddiwrnod arbennig wythnos yma – Dydd Gwyl Dewi ar ddydd Mawrth, Mawrth 1af a Diwrnod y Llyfr, dydd Iau, Mawrth 3ydd.

A reminder about the two special days this week – St David’s Day on Tuesday, March 1st and World Book Day on Thursday, March 3rd.

 

Dydd Gwyl Dewi / St David’s Day

https://ysgolbroalun.cymru/dathlu-dydd-gwyl-dewi-celebrating-st-davids-day-2/

 

Diwrnod y Llyfr / World Book Day

https://ysgolbroalun.cymru/diwrnod-y-llyfr-2022-world-book-day-2022/