LLUN DOSBARTH BLWYDDYN 6 A DERBYN- CLASS PHOTO YR 6 & RECEPTION

Ffotograff Tempest DYDD IAU, 16/3/23

Mae disgyblion BL6 a Derbyn yn cael tynnu llun dosbarth bore dydd Iau ac felly bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol.

Diolch

Tempest photograph on THURSDAY 16/3/23

YR6  and Reception pupils are having their class photograph taken on Thursday morning and therefore will need to come to school in their school uniform.

Thank you