Eisteddfod Cylch yr Urdd / Urdd Area Eisteddfod

Nodyn byr i ddiolch i bob disgybl a fu’n cystadlu yn Eisteddfod Cylch yr Urdd a gynhaliwyd yma ym Mro Alun dydd Sadwrn. Gwnaeth pawb yn wych a rydym yn falch iawn ohonynt! Diolch yn fawr i’r staff am hyfforddi ac i’r CRhA am werthu lluniaeth ar y diwrnod. Bydd pawb ddaeth yn gyntaf neu ail yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Sir ar Fawrth 25ain yn Neuadd William Aston.

A short note to thank every pupil that took part in the Urdd Eisteddfod that was held here in Bro Alun on Saturday. Everyone did brilliantly an we are very proud of them! Thank you to the staff for preparing the children and to the PTA for selling refreshments on the day. Everyone that came first or second will go forward to compete in the County Eisteddfod that’s to be held on March 25th in the William Aston Hall.