Lluniau Sul y Mamau / Draw your mum pictures

Bydd lluniau’r plant ar gyfer Sul y Mamau yn y ‘Leader’ Mawrth 22ain. Os hoffech gopi, mae’n bosib prynu’r papur newydd o’r ysgol ar y diwrnod.

The children’s drawings for Mother’s Day will appear in the Leader on March 22nd. If you would like a copy of the newspaper, you may buy one from the school on the day.