Gala Nofio / Swimming Gala

Llongyfarchiadau mawr i’r tîm nofio am nofio’n arbennig o dda yn y gala nofio yng Nghanolfan Gwyn Evans! Pawb wedi trio eu gorau glas ac wedi cynrhychioli’r ysgol yn wych. Canlyniadau i ddilyn! Dyma nhw efo’u masgot – Alun yr arth!

Congratulations to the swimming team for swimming exceptionally well at the swimming gala at Gwyn Evans! Everyone tried their very best and represented the school excellently. Results to follow! Here they are with their mascot – Alun!