Cymru v Iran 25.11.22

Er mwyn cefnogi Cymru yng Nghwpan y Byd, mae croeso i’r disgyblion wisgo coch, het fwced neu unrhyw beth sy’n cynrychioli Cymru i’r ysgol ar ddydd Dydd Gwener, Tachwedd 25ain.Byddwn yn darlledu’r gêm yn fyw am 10 yb i holl blant yr ysgol. To support Wales in the World Cup, the pupils are welcome to … Read more

Stondin Gacennau / Cake Stall

Neges glên gan y Cyngor Ysgol- Byddwn yn hynod o ddiolchgar am gyfraniadau i’r stondin gacennau a bisgedi dydd Gwener yma. Diolch am ein helpu i godi arian i Blant Mewn Angen. A message from the School Council – We would be extremely grateful for donations to the cake and biscuit stall this Friday. Thank … Read more

Diwrnod Sanau Od / Odd Socks Day

Cofiwch gall y disgyblion wisgo sanau od yfory fel rhan o weithgareddau wythnos gwrth-fwlio. Rydym yn edrych ymlaen at eu gweld yn eu sanau od! This a reminder that the pupils can wear odd socks tomorrow as part of anti-bullying week.We are looking forward to seeing them in their odd socks!

Cyngherddau Nadolig / Christmas Concerts

Dyma fanylion y cyngherddau Nadolig eleni / Below are this year’s Christmas concerts details: Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception 16:12:22 am / at 10:00am a / and 2:00pm yn yr ysgol / at the school Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 and 2 15:12:22 am / at 2:00pm a / and 5:30pm yn yr ysgol / at … Read more