Diwrnod 1 Caerdydd / Day 1 in Cardiff

Mae Blwyddyn 6 wedi cyrraedd Caerdydd yn saff gan stopio yn Pwll Mawr ar y ffordd. Pawb yn iawn ac yn mwynhau yn Bowlio 10. Fydd gwely cynnar heno tybed???!!! Year 6 have arrrived safely in Cardiff, enjoying a visit to Big Pit on the way. They are all fine and enjoying 10 pin bowling. … Read more

LLUN YSGOL – TEMPEST – SCHOOL PHOTO

Llun Ysol Gyfan Nodyn i atgoffa – Pwysig i bawb ddod i’r ysgol yn brydlon yfory gan fod angen dechrau gosod pawb yn eu lle o 9 o’r gloch. Dylai’r disgyblion wisgo gwisg ysgol. Diolch yn fawr am eich cyd-weithrediad. Whole School Photograph A reminder – Everyone to arrive in school promptly tomorrow as the … Read more

Llun Ysgol Gyfan – Whole School Photograph

Llun Ysgol Gyfan Annwyl rieni/gwarchodwyr, Rydym yn falch i adael i chi wybod bydd ffotograffydd o gwmni Tempest yn dod i’r ysgol ddydd Mawrth, Mehefin 14eg i dynnu llun ysgol gyfan, disgyblion a staff. Mae’n bwysig i bawb ddod i’r ysgol yn brydlon gan fod angen dechrau gosod pawb yn eu lle o 9 o’r … Read more

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6 Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod eich plentyn yn dod â: 1. Esgidiau addas 2. Côt law … i’r ysgol yfory (Dydd Mawrth 07.06.2022) ar gyfer ein hymweliad i’r ysgol goedwig. We ask kindly that you ensure your child brings: 1. Suitable shoes 2. A … Read more