Clwb Tenis Wrecsam/Wrexham Tennis Club

Wrexham Tennis Club have a fantastic opportunity for Girls Only which starts 17th April coached by the Head of Tennis @ Wrexham Tennis Club. £35 for 6 weeks and you get a free racket, set of balls, t shirt and wristbands. Mondays 4–8-year-olds 4-5pm Scroll down on link https://www.lta.org.uk/play/book-a-youth-lesson/?fltr=y… Wednesdays 9-11 year olds 5-6pm Scroll … Read more

LLUN DOSBARTH BLWYDDYN 6 A DERBYN- CLASS PHOTO YR 6 & RECEPTION

Ffotograff Tempest DYDD IAU, 16/3/23 Mae disgyblion BL6 a Derbyn yn cael tynnu llun dosbarth bore dydd Iau ac felly bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol. Diolch Tempest photograph on THURSDAY 16/3/23 YR6  and Reception pupils are having their class photograph taken on Thursday morning and therefore will need to come to … Read more

Canslo streic / Strike cancelled

Rydym yn deall o adroddiadau yn y wasg heno fod streic undeb yr NEU oedd i’w chynnal ar Fawrth 15fed a’r 16eg wedi ei chanslo. Os ydech wedi derbyn ebost am y streic heddiw, gallwch ei ddiystyrru. We understand from reports in the press tonight that the NEU teaching union strike that was to be … Read more

Amserlen Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod Timetable

I’r rhai sy’n cystadlu yn Eisteddfod Cylch yr Urdd / For those competing in the Urdd Area Eisteddfod Am resymau y tu allan i’w rheolaeth, mae’r Urdd wedi gorfod gwneud ychydig o newidiadau i amserlen Eisteddfod Cylch yr Urdd dydd Sadwrn. Mae’r fersiwn ddiwygeiedig o’r amserlen rhagbrofion ac eisteddfod y prynhawn isod. Due to circumstances … Read more

Ysgol ar gau / School closed

Bydd yr ysgol ar gau heddiw oherwydd y tywydd – mae nifer o staff sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ac uchel yn methu cyrraedd. Gan ystyried y rhagolygon o eira trwm am  y diwrnod, mae’n rhaid ystyried diogelwch disgyblion, rhieni, teuluoedd a staff yn gorfod teithio am weddill y diwnod. Bydd gweithgareddau yn cael eu … Read more