Tenis / Tennis

Defnyddiwch y linc isod am sesiwn blasu o denis. Wrexham Tennis Centre Roadshow Please see link below for information on the LTA Big Tennis Weekend going on this weekend @ Wrexham Tennis Centre, which is a primarily free taster session with inflatables and games aimed at kids.   They just need to sign up using … Read more

Tocynnau cyngerdd Nadolig / Christmas Concert Tickets

Annwyl Rieni/Gwarchodwyr Bydd tocynnau ar werth ar gyfer y cyngherddau Nadolig o ddydd MAWRTH 28ain o Dachwedd am £2.00 yr un.  Os dymunwch brynu tocynnau a wnewch chi lenwi’r archeb, sydd wedi dod adref heddiw, ac anfon gyda’r arian cywir mewn amlen (ni fydd staff yn cael derbyn arian heb amlen). Bu’n rhaid i ni … Read more

CANIATAD BRECHIAD FFLIW / FLU VACCINATION CONSENT

I DDISGYBLION DERBYN I BL6 / FOR RECEPTION TO YR 6 STUDENTS LLYTHYR A DOLEN CANIATAD BRECHIAD FFLIW CONSENT LETTER AND LINK – FLU IMMUNISATION CONSENT   GWYBODAETH / INFORMATION: A4_Information about flu vaccination for children in school_ v4 PHW Flu Nasal Spray CYP DL Leaflet 05.23_digital_we PHW Flu Nasal Spray CYP DL Leaflet 05.23_digital_ew

Ymgynghoriad Ceisio Safbwyntiau ar y Flwyddyn Ysgol_Consultation Seeking Views on the School Year

Prynhawn Da, Good afternoon Mae Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi agor ymgynghoriad yn ceisio barn ar y flwyddyn ysgol.  Maent yn ceisio’ch barn ar gynigion i ddiwygio dyddiadau’r tymhorau ysgol fel bod y tymhorau’n fwy cyfartal o ran hyd, gyda’r gwyliau wedi’u dosbarthu’n fwy cyson, ar gyfer ysgolion a gynhelir yng … Read more

Cyngherddau Nadolig/Christmas Concerts 2023

Annwyl rieni/gwarchodwyr Isod, fe welwch ddyddiadau ac amseroedd y cyngherddau Nadolig eleni.  Bydd manylion am docynnau yn dilyn yn fuan:  Dear parents/Carers  Below are dates and times for this year’s Christmas concerts.  Details about the tickets will follow shortly:  NEUADD YR YSGOL/SCHOOL HALL  Meithrin & Derbyn           Dydd Mawrth 12/12/23  10.30am & 2pm Nursery & … Read more