BL/YR 3, 4, 5 & 6 PANTO

I ATGOFFA PANTO – ARWYR – PANTO REMINDER BL 3, 4, 5 & 6 Mae croeso i’r plant ddod â bag bach o fferins efo nhw ar gyfer y panto yn y Stiwt ddydd Gwener. Dim ond un dewis cinio fydd ar gael o’r gegin ddydd Gwener sef pitsa caws a tomato efo sglodion. Os … Read more

Presenoldeb Medi i Tachwedd / September to November attendance

Dyma bresenoldeb yr ysgol  o Medi i Tachwedd Below is the school’s attendance for September to November Dosbarth Dryw (Meithrin Bore) – 91.9% Dosbarth Robin Goch (Meithrin Prynhawn) – 93.5% Dosbarth Pioden (D/1) – 95.1% Dosbarth Bran (D/1) – 94.8% Dosbarth Drudwen (D/1) – 95.1% Dosbarth Alarch (Bl 2) – 95.4% Dosbarth Gwennol (Bl 3) – 97.6% Dosbarth Tylluan (Bl 4) – 93.8% … Read more

Llwyddiant yn y gala nofio / Swimming success

Llongyfarchiadau i Harvey, Emily, Madison ac Osian am ennill y tystysgrifau yma yng ngala nofio’r Urdd. Dyma nhw yn derbyn eu tystysgrifau yn ein gwasanaeth ysgol heddiw. Congratulations to Harvey, Emily, Madison and Osian for winning these certificates at the Urdd swimming gala. Here they are receiving their certificates in the school assembly today.