Pelrwyd / Netball

Mae’r ymarfer pel rwyd i Fl5&6 wedi ei ohirio heno oherwydd rhagolygon y tywydd. Mae’r ymarfer wedi ei aildrefnu ar gyfer nos Iau, 16/1. Netball practice for Yr5&6 is cancelled today due to the weather forecast. The practice is rescheduled for Thursday, 16/1. Diolch.

Ymestyn yr ysgol / School extension

Yn ystod cyfarfod o bwyllgor cynllunio CBSW neithiwr, pledleisiwyd yn unfrydol dros ganiatau rhoi estyniad ar Ysgol Bro Alun. Bydd yr estyniad yn cynnwys ystafelloedd dosbarth, cynteddau, toiledau ac ardal agored, gan olygu y bydd capasiti yr ysgol yn cynyddu o 240 (210+30 Meithrin) i 360 (315+45 Meithrin). Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys Uned … Read more