Cau’r ysgol / School closure

Rydym newydd gael gwybod fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fod ysgolion Cymru i gau erbyn dydd Gwener yma. Dyma fydd y drefn ar gyfer Bro Alun: Mi yden yn gofyn, os yn bosib, i chi gadw eich plant adref yfory a dydd Gwener.  Ond, os nad yw hyn yn bosib oherwydd amgylchiadau gwaith ayyb., fe … Read more