Mis Medi / September

Gobeithio fod pawb yn cadw’n iawn ac yn mwynhau’r gwyliau haf. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion ym mhob dosbarth o’r Derbyn i Flwyddyn 6, dydd Iau yma, Medi yr 2il. Bydd y disgyblion Meithrin newydd yn cychwyn ar y dyddiadau sydd wedi eu gyrru ddiwedd y tymor diwethaf. Bydd gwybodaeth … Read more

Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

Bydd angen i ddisgyblion Meithrin a Derbyn (Dryw, Robin Goch a Pioden) ddod i’r ysgol yn eu dillad Addysg Gorfforol yfory (dydd Mawrth) os yn bosib os gwelwch yn dda.   The Nursery and Reception pupils (Dryw, Robin Goch and Pioden) will need to come to school in their PE kit tomorrow if possible please. 

Addysg Gorfforol Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4 PE

Bydd angen i ddisgyblion Bl 3 a 4 wisgo dillad addysg gorfforol i’r ysgol bob dydd wythnos nesaf os gwelwch yn dda Year 3 and 4 pupils will need to wear a PE kit to school every day next week if possible please. 

Diwrnod Disney / Disney Day

Cawsom ddiwrnod cofiadwy yn dathlu diwrnod Disney yr wythnos diwethaf. Roedd y disgyblion a’r staff yr ysgol yn edrych yn wych! Diolch yn fawr i ddisgyblion Bl. 6 am drefnu diwrnod llwyddiannus ac am godi £200 o bunnau tuag at y partïon diwedd blwyddyn. Dyma fideo o uchafbwyntiau’r dydd! Mwynhewch! https://www.j2e.com/ysgol-bro-alun/AwelWatson-Smyth/Diwrnod+Disney.MOV/ We had great fun … Read more