Diolch / Thank You

Diolch yn fawr i ddisgyblion yr ysgol am eu gwaith dros yr hanner tymor diwethaf – maent wedi bod yn wych! Diolch hefyd i chi reini a gwarchodwyr am eich cymorth a’ch amynedd wrth eu cefnogi; caiff ei werthfawrogi gan holl staff yr ysgol. Gobeithio y caiff pawb gyfle i ymlacio a mwynhau dros yr … Read more

Casglu Pecynnau Gwaith / Collecting Work Packs

Bydd pecynnau gwaith ar gyfer y rhai sydd wedi gofyn amdanynt ar gael i’w casglu o’r ysgol heddiw rhwng 11am a 2pm. Work packs for those who have requested will be available to collect from the school from 11am to 2pm today.   Diolch yn fawr / Thank you

Pecynnau gwaith / Work packs

Bydd pecynnau gwaith ar gyfer y rhai sydd wedi gofyn amdanynt ar gael i’w casglu o’r ysgol yfory rhwng 11am a 2pm. Work packs for those who have requested will be available to collect from the school from 11am to 2pm tomorrow.   Diolch yn fawr / Thank you