Pel-rwyd / Netball

Oherwydd diffyg staffio, ni fydd posib cynnal  pel-rwyd heno nac wythnos nesa.    Rydym yn gobeithio ail gychwyn sessiynnau rhywbryd yn ystod y tymor newydd o mis Medi.

Diolch

Due to a staffing issues, we are unable to hold the netball session today or next Monday.  We hope to continue with the sessions sometime in the new term from September.

Thank you