Sinema 3,4,+5 Cinema

Sinema Blwyddyn 3, 4 a 5

Gofynnwn yn garedig i blant Blwyddyn 3,4 a 5 cyrraedd yr ysgol yn brydlon am 8:50 ar Ddydd Mercher 13/7/22, gan fod y bws yn gadael yn syth er mwyn mynd i’r sinema. Diolch yn fawr.

 

Cinema Year 3, 4 and 5

We kindly ask for children in Year 3,4 and 5 to arrive in school promptly at 8:50 on Wednesday 13/7/22, as the bus will be leaving first thing to take us to the cinema. Diolch yn fawr.