PWYSIG – Panto Bl 5 a 6 / IMPORTANT – Year 5 and 6 Panto

Rydym newydd glywed fod y panto mae Blwyddyn 5 a 6 wedi mynd i’w wylio yn mynd i fod yn rhedeg yn hwyr. Mae hyn yn ei dro yn effeithio ar argaeledd y bws gan olygu na fydd y disgyblion yn ol yn yr ysgol tan 4:00pm. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

 

We’ve just been informed that the panto that Year 5 and 6 have gone to watch is running late. This in turn has a knock on effect on the availability of the bus to bring the children back to school, meaning that they won’t be back until 4:00pm. Apologies for any inconvenience this causes.