Dydd Iau a Dydd Gwener / Thursday and Friday – 16/17:12

Dydd Iau – Cinio Nadolig. Caiff y disgyblion wisgo siwmperi Nadolig (efo eu dillad eu hunain)

Dydd Gwener – Diwrnod di wisg  – ni fydd angen cyfraniad ariannol.

 

Thursday – Christmas dinner. Pupils can wear Christmas jumper (with their own clothes)

Friday – non uniform day. No need to send money in.