Tric a Chlic

Os oes gennych blentyn yn nosbarth Meithrin neu Derbyn yr ysgol, mae’n swr eich bod yn ymwybodol o’r rhaglen ffoneg Tric a Chlic rydym yn ei dilyn. Yn ystod y cyfnod mae’r ysgol ar gau, mae awdur Tric a Chlic, Eirian Jones, yn rhyddhau podlediad dyddiol. Gallwch weld y podlediad ar dudalen Facebook a cyfrif Trydar cwmni Peniarth (lincs isod).

If you have a pupil in the Nursery or Reception class, you’ll most probably be aware of the Tric a Chlic phonics programme we follow. While schools are closed, Tric a Chlic’s author, Eirian Jones is releasing a daily podcast for pupils and parents to follow at home. You can access the podcasts through the Facebook page and Twitter account of the company ‘Peniarth’ (see links below).

https://www.facebook.com/Peniarth/

https://twitter.com/CPeniarth