Disgyblion sy’n cael cinio am ddim / Pupils entitled to free school meals

Os oes gennych blentyn sydd fel arfer yn derbyn prydau ysgol am ddim, mae CBSW wedi rhoi trefniadau mewn lle, fydd yn dod yn weithredol o yfory ymlaen, i chi fedru casglu pecyn bwyd ‘Grab and Go’ ar eu cyfer. Mae manylion o’r trefniadau perthnasol i’w gweld drwy glicio ar y linc isod a sgrolio lawr i’r darn ar Ginio Ysgol am Ddim.

If you have a child that is entitled to receive free school meals, WCBC have put arrangements in place, from tomorrow onwards, for you to be able to collect a ‘Grab and Go’ packed lunch. The details are available to see by clicking on the link below and scrolling down to the Free School Meals section.

https://news.wrexham.gov.uk/covid-19-novel-coronavirus-public-briefing-note-26-3-20/