Nosweithiau rhieni / Parent Evenings

Nodyn i’ch hatgoffa i gwblhau yr holiadur nosweithiau rhieni, a ebostiwyd dydd Gwener, erbyn 3:30pm prynhawn yma os am drefnu galwad ffon efo athro / athrawes eich plentyn.

A quick reminder to complete the parent evenings questionnaire, that was emailed on Friday, by 3:30pm today if you’d like to arrange a telephone call with your child’s teacher.