Ail agor wedi’r gwyliau / Reopening after the holidays

Gobeithio fod pawb yn mwynhau Gwyliau’r Pasg. Cofiwch mai dydd Mawrth mae’r ysgol yn ail agor i’r plant gan fod dydd Llun yn ddiwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd.

We hope that everyone is enjoying the Easter holidays. A reminder that the school reopens for the children on Tuesday as Monday is a training day.