Dydd Gwyl Dewi – Meithrin, Derbyn, BL1 – St David’s day

Dydd IAU – Mawrth 1af – Dydd Gŵyl Dewi
THURSDAY – 1st March – St David’s Day

Annwyl Rieni
Bydd croeso i’r plant wisgo unrhyw beth yn ymwneud â Chymru i’r ysgol ar y diwrnod, boed yn wisg draddodiadol Gymreig, dilledyn chwaraeon neu rywbeth coch.
Ni fydd angen unrhyw gyfraniad ariannol am wneud hyn.

Dear Parents
The children are welcome to wear anything to do with Wales to school on the day, whether it be a traditional costume, a sports top or anything red.
There’ll be no need to contribute any money for this.

Diolch/Thank you