Mabolgampau Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase Sports Day

Cyfnod Sylfaen 11/7/19

Ychydig o wybodaeth am y diwrnod:

Meithrin a Derbyn yn y bore.

Bl 1 a 2 yn y prynhawn.

Foundation Phase 11/7/19

Some information about the day:

Nursery and Reception in the morning.

Yr 1 & 2 in the afternoon.