Newyddion da! / Good news!

Cafwyd cyfarfod gwych heno i achub y CRhA gyda oddeutu 20 o rieni’n bresenol a sawl un yn ymddiheuro am fethu bod yna. Llwyddwyd i ethol pwyllgor newydd a threfnu a sicrhau cefnogaeth i weithgareddau dros yr hanner tymor nesaf. Diolch yn fawr i bawb a fynychodd ac am eu brwdfrydedd a’u hamser. Bydd manylion am y pwyllgor newydd a dyddiadau yn dilyn yn fuan.

We had an excellent meeting tonight to save the PTA! There were around 20 parents present and a number of apologies. A new committee was elected to run the PTA and some activities were arranged for the next half term, with plenty willing to support. Thank you very much to all who attended, for their time and enthusiasm. More details about the committee and upcoming events will follow soon.