Parcio/Absenoldeb – Parking/Absence

Maes Parcio – Nodyn i’ch atgoffa mae giatiau i faes parcio’r staff ar gau am 8.45 ac yn agor am 9.05 bob bore er diogelwch eich plant. Byddwn hefyd yn cau’r giât am 2.45 tan 3.20 yn ddyddiol. Os oes gennych chi fathodyn glas peidiwch ag oedi ffonio’r ysgol (01978 269580) er mwyn i ni gael dod allan i’ch cynorthwyo. Os oes bathodyn glas efo chi ac rydych yn gallu agor y giât mae croeso i chi gwneud ond gofynnwn i chi cau’r giât ar eich hol plîs. Plîs peidiwch â pharcio mewn safleoedd parcio anabl oni bai bod gennych chi fathodyn glas.Rhannwch y neges yma gyda theulu neu ffrindiau sy’n casglu eich plentyn/plant o’r ysgol os gwelwch yn dda. Gofynnwn yn garedig i chi barcio’n ystyrlon yn y gymuned wrth i chi ddisgyn a chasglu’r plant o’r ysgol.

Hysbysu’r ysgol am absenoldeb eich plentyn – Gofynnwn yn garedig i chi ffonio (01978 269580) neu e-bostio’r swyddfa [email protected] os yw eich plentyn yn absennol o’r ysgol yn hytrach na gyrru neges ar SEESAW. Rhaid cynnwys enw, dosbarth a’r rheswm am yr absenoldeb yn eich neges. Gofynnwn i chi enwi’r salwch neu restri symptomau os mai salwch yw’r rheswm am yr absenoldeb.

 

Staff Car ParkFor the safety of pupils the gates to the staff car park are closed between 8.45 and 9.05 every morning. We will also be closing them between 2.45 and 3.20 daily. If you have a blue badge please contact school (01978 269580) and we will come out and assist you. If you have a blue badge and you are able to open the gate you are more than welcome to but please close the gate after you.  Please do not park in the disabled bays unless you have a blue badge. Please share this message with family and friends that collect your child/children from school. Please park respectfully in the community when dropping off or collecting your children from school.

 

Notifying School about your child’s absence – Please phone (01978 269580) or email the school office ([email protected]) if your child is absent from school rather than sending a message on SEESAW. You must include your child’s name, class and reason for absence in the message. Please name the illness or list the symptoms rather than just stating illness when reporting the absence.