BL/YR 3, 4, 5 & 6 PANTO

I ATGOFFA PANTO – ARWYR – PANTO REMINDER

BL 3, 4, 5 & 6

Mae croeso i’r plant ddod â bag bach o fferins efo nhw ar gyfer y panto yn y Stiwt ddydd Gwener.
Dim ond un dewis cinio fydd ar gael o’r gegin ddydd Gwener sef pitsa caws a tomato efo sglodion. Os nad yw eich plentyn yn dymuno cael y dewis yma bydd angen dod â brechdanau os gwelwch yn dda.

The children are welcome to bring a small bag of sweets with them to school on Friday for the panto at the Stiwt.
There will only be one lunch option available on Friday which is cheese and tomato pizza with chips. If your child doesn’t want this option, they will need to please bring sandwiches.

Diolch yn fawr.