Presenoldeb Medi i Tachwedd / September to November attendance

Dyma bresenoldeb yr ysgol  o Medi i Tachwedd

Below is the school’s attendance for September to November

Dosbarth Dryw (Meithrin Bore) – 91.9%

Dosbarth Robin Goch (Meithrin Prynhawn) – 93.5%

Dosbarth Pioden (D/1) – 95.1%

Dosbarth Bran (D/1) – 94.8%

Dosbarth Drudwen (D/1) – 95.1%

Dosbarth Alarch (Bl 2) – 95.4%

Dosbarth Gwennol (Bl 3) – 97.6%

Dosbarth Tylluan (Bl 4) – 93.8%

Dosbarth Hebog (Bl 5) – 94.9%

Dosbarth Eryr (Bl 6) – 97%

YSGOL GYFAN / WHOLE SCHOOL (Derbyn i Bl 6 / Reception to Yr 6): 95.5%