Eisteddfod Cylch yn Urdd yfory / Urdd Area Eisteddfod Tomorrow

Mae Eisteddfod Cylch yr Urdd yfory ymlaen, ym Mro Alun, ond gan gychwyn awr yn hwyrach. Felly bydd pob rhagbrawf awr yn hwyrach na beth sydd ar y rhaglen (yr un cyntaf yn cychwyn am 9:00am yn lle 8:00am).

Cymrwch ofal ym maes parcio yr ysgol – er bod rhannau wedi toddi erbyn prynhawn ‘ma, mae’n debygol o fod yn llithrig mewn mannau yn y bore. Wrth gerdded at yr ysgol, cadwch at y ddau lwybr sydd wedi eu clirio a’u graeanu os gwelwch yn dda.

 

The Urdd Area Eisteddfod is on tomorrow at Bro Alun, but will begin an hour later. Therefore, every prelim will be an hour later than is on the timetable (the first begins at 9:00am instead of 8:00am).

Take care in the school car park – although some areas have thawed by this afternoon, other areas are likely to be slippery by the morning. When walking to the school from the car park, please keep to the two paths that have been cleared and gritted.