Diwrnod trosglwyddo / Transition day

Byddwn yn cynnal diwrnod trosglwyddo yn yr ysgol dydd Mawrth yma, Gorffennaf 12fed pan fydd cyfle i’r disgyblion gael treulio amser yn y dosbarth lle y byddant fis Medi.

We will be having a transition day at the school this coming Tuesday, July 12th  when the pupils will be able to spend some time in the class they’ll be in come September.