URDD

Mae’n amser i ymaelodi â’r URDD!

Mae’r URDD yn cynnig cyfleoedd gwych i blant, fel yr Eisteddfod, lle mae cyfleoedd i berfformio a gwneud celf a chrefft, cystadlaethau chwaraeon, clybiau, yn ogystal ȃ gweithgareddau eraill yn ystod y flwyddyn.

Y gost am y flwyddyn yw £7.00. Pe baech yn dymuno i’ch plentyn ymuno â’r Urdd, a wnewch chi yrru’r arian a’r atodiad yn ôl i’r ysgol erbyn Rhagfyr 21ain 2018 os gwelwch yn dda neu y gallwch chi ymuno drwy lenwi’r ffurflen ar lein ar http://www.urdd.org

Sylwer: Mae cost ymuno ar ôl y 10 fed o Ionawr 2019 yn codi i £8.50.
Mae Aelodaeth Teulu ar gael i 3 plentyn neu fwy am £19.00 (ffurflen ar gael yn swyddfa’r ysgol).

Mae mwy o wybodaeth am yr Urdd ar wefan yr ysgol https://ysgolbroalun.cymru neu http://www.urdd.org

It’s time to join the URDD!

The Urdd provides fantastic opportunities for children, like the Eisteddfod, where they have a chance to perform and produce works of art and craft, various sporting activities, clubs and other activities throughout the year.

The cost this year is £7.00. If you would like your child to become a member, please send the monies and form back to school by 21st of December 2018 or if you prefer, you can join on the websitehttp://www.urdd.org

Please note: The membership fee will increase to £8.50 after 10th of January 2019.
Family Membership is available for 3 children or more at the cost of £19.00 (please obtain a form from the school office).

There’s more information about the Urdd on the school website https://ysgolbroalun.cymru or http://www.urdd.org