Eisteddfod Cylch yr Urdd / Urdd Area Eisteddfod

Os yw eich plentyn yn cystadlu yn eisteddfod Cylch yr Urdd dydd Sadwrn yma, mae gwybodaeth wedi ei atodi isod – llythyr, amserlen rhagbrawf ac amserlen y prynhawn. Bydd eich plentyn yn dod a copi papur adref rhwng heddiw ac yfory yn ogystal.

If your child is competing in the Urdd Area Eisteddfod on Saturday, attached below is relevant information – a letter, prelims timetable and the afternoon timetable. Your child will bring a paper copy home today / tomorrow as well.

Llythyr Eisteddfod Gylch / Area Eisteddfod letter

Amserlen Timetable