Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Os hoffech i’ch plentyn gael cyfle i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eleni, mae ffurflen ‘Forms’ ar waelod y neges yma i chi ei chwblhau efo manylion eich plentyn a pha gystaleuaeth(au) yr hoffech iddynt gymryd rhan. Bydd yr ysgol yn gyfrifol am gofrestru’r plant i gystadlu. Cofiwch fod rhaid i’r plentyn fod yn aelod o’r Urdd er mwyn cystadlu – mae’r manylion ar sut i ymaelodi isod:

http://www.urdd.cymru/cy/ymuno

Ni fydd Eisteddfod Gylch eleni, gyda phawb yn mynd yn syth i’r Eisteddfod Rhanbarth fydd yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn, Mawrth 26ain yn Ysgol Bro Alun.

Bydd enillydd pob cystadleuaeth yn mynd ymlaen i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd sy’n cael ei chynnal ddiwedd mis Mai yn Ninbych.

 

If you’d like for your child to have an opportunity to compete in this year’s Urdd Eisteddfod, there is a link to a form at the bottom of this message for you to complete with your child’s details and which competition(s) you’d like him/ her to compete in. The school will be responsible for registering the children to compete at the Eisteddfod. The children must be Urdd members to – details on how to join the Urdd are below:

https://www.urdd.cymru/en/join/

There won’t be an Area Eisteddfod held this year with everyone competing in the County Eisteddfod, that will be held on Saturday, March 26th at Ysgol Bro Alun.

The winners of the competitions will go forward to compete in the National Urdd Eisteddfod in Denbigh at the end of May.

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kzx32QqRmnBNhcyREerqUy9UNElLUEU4VFQwQTAwQllDMDM3SUxMNkxGWi4u