Nosweithiau Rhieni – Ysgol Bro Alun – Parents’ Evenings

Dydd Mawrth 23/10/18 a Dydd Mercher 24/10/18

Bydd y nosweithiau rhieni yn cael eu cynnal yn ystod mis Hydref. Mi fydd cyfle i chi ddewis diwrnod ac amser cyfleus i chi fynychu’r ysgol i drafod gwaith eich plentyn.

A fyddech cystal ag ymweld â swyddfa’r ysgol lle mae amserlen i nodi pryd fyddai orau gennych. Mi fydd angen dewis cyn dydd Gwener 12fed o Hydref.

Os nad yw’n bosib dod i’r swyddfa, mae croeso chi ffonio.

Diolch am eich cyd-weithrediad

Tuesday 23/10/18 and Wednesday 24/10/18

Parents’ evenings will be held during October. There will be an opportunity for you to choose a convenient day and time to visit the school to discuss your child’s progress.

We would be grateful if you could visit reception at the main entrance to note your preference. You will need to choose before Friday 12th of October.

If it is not possible for you to call at reception, you are welcome to telephone.

Thank you for your co-operation.