Eira / Snow

Cymrwch ofal ac eich amser i gyrraedd yr ysgol bore ‘ma! Gan fod y maes parcio yn beryglus o lithrig unwaith eto heddiw, am resymau diogelwch amlwg, gofynwn yn garedig i chi beidio dod arno efo’ch ceir y bore ‘ma er mwyn lleihau y nifer o gerbydau sydd yno. A wnewch chi basio’r neges yma ymlaen i unrhyw neiniau / teidiau ayyb sy’n dod a’r plant i’r ysgol.

A wnewch chi hefyd gadw at y llwybrau o amgylch yr ysgol wrth gerdded.

Please take care and your time on the way to school this morning! As the school car park is dangerously slippery again this morning, for obvious safety reasons, could you please not bring your cars into the car park this morning so that we can decrease the number of vehicles there. Please pass this message on to any grandparents etc. bringing children to school.

Could you also please keep to the paths around the school when walking.

Diolch am eich cydweithrediad / Thank you for your co-operation.