Diwrnod 1 Caerdydd / Day 1 in Cardiff

Blwyddyn 5 wedi cael diwrnod gret yng Nghaerdydd heddiw gan ymweld efo’r Bathdy Brenhinol, mynd am dro o amgylch y Bae a bowlio 10. Edrych ymlaen at noson o gwsg (!) a mwy o fwynhau yfory.

Year 5 have had an excellent day in Cardiff today, visiting the Royal Mint, going for a walk around the Bay and 10 pin bowling. Looking forward to sleeping tonight (!) before another full day t0morrow!