Dyledion cinio / School dinners debts

Mae’n peri gofid i ni bod cymaint o ddyledion cinio. Mae llythyron yn dod adref i rai sydd a dyledion heddiw a mae’n hanfodol eich bod yn clirio unrhyw ddyled ar unwaith neu byddant yn cael eu danfon i CBSW. Mae ganddynt hawl i beidio a rhoi cinio nes bydd y ddyled wedi ei thalu yn llawn.
 It is causing us much concern that there are so many school dinner debts at the moment. There are letters coming home today to those with debts and it  is imperative that any debt is settled immediately or they will be sent on to WCBC.  They have the right not to serve dinner if a child has a debt on his / her account.