Imiwneiddio ffliw / Flu immunisation

PWYSIG – I rieni a gwarchodwyr Derbyn i Bl 6 

IMPORTANT – FAO Reception to Year 6 parents

Dydd Gwener yma, Hydref 11eg byd y tim nyrsys ysgol yn cynnal sesiynau imiwneiddio yn yr ysgol i ddisgyblion Derbyn i Bl 6. Ni fydd posib i’r disgyblion gael eu imiwneiddio os nad yw’r ffurflen ganiatad wedi ei chwblhau a’i dychwelyd i’r ysgol. Os nad ydech wedi dychwelyd y ffurflen a’ch bod am i’ch plentyn gael iniwneiddiad, a wnewch chi ddychwelyd y ffurflen erbyn dydd Gwener os gwelwch yn dda.

This Friday, October 11th, the school nurses team will be immunising Reception to Year 6 pupils against the flu. It won’t be possible for pupils to be immunised unless the consent forms have been completed and returned to school. If you haven’t returned the form and would like your child to have the immunisation, please send the completed form in to school by Friday.