Maes Parcio / Car Park

Cymrwch ofal ac eich amser i gyrraedd yr ysgol bore ‘ma! Gan fod y maes parcio yn beryglus o lithrig, am resymau diogelwch amlwg, gofynwn yn garedig i chi beidio dod arno efo’ch ceir y bore ‘ma er mwyn lleihau y nifer o gerbydau sydd yno.

Please take care and your time on the way to school this morning! As the school car park is dangerously slippery, for obvious safety reasons, could you please not bring your cars into the car park this morning so that we can decrease the number of vehicles there.

Diolch am eich cydweithrediad / Thank you for your co-operation.