Pel droedwyr llwyddiannus! / Successful footballers!

Llongyfarchiadau i  Harley a Iwan o Flwyddyn 5 ar ôl penwythnos o lwyddiant yn chwarae pêl-droed ym Mharc San Siôr, canolfan ymarfer tîm rhyngwladol Lloegr. Cafodd y ddau gyfle arbennig i chwarae mewn cystadleuaeth pêl-droed yn erbyn timau o Brydain a llwyddodd y ddau i gyrraedd y gêm derfynol a gorffen yn ail!

Rydym yn falch iawn ohonoch, llongyfarchiadau eto.

We would like to congratulate Harley and Iwan from Year 5 after their weekend of success in St George’s Park, England’s International training ground. Both participated in a football tournament, playing against teams from all over Britain in which they successfully reached the final and finished second!

We are all very proud of the both of you, congratulations.