Pel rwyd yr Urdd / Urdd Netball

Llongyfarchiadau mawr i dim pel rwyd Blwyddyn 6 am ddod yn ail yng nghystadleuaeth pel rwyd yr Urdd, dros Fflint a Maelor heddiw. Fe chwaraeodd yr holl garfan yn wych, gan golli yn y rownd derfynol yn erbyn Ysgol Bryn Coch, Yr Wyddgrug, o drwch blewyn, 8-7 ar ol amser ychwanegol. Diolch yn fawr i Miss Pierce a Miss Hulse am drefnu, hyfforddi a mynd efo nhw heddiw.

Congratulations to our Year 6 netball team on being runners up in the Urdd Flint / Maelor netball tournament today The whole squad played brilliantly, narrowly losing against Ysgol Bryn Coch, Mold in the final 8-7 after extra time. Thank you to Miss Pierce and Miss Hulse for arranging, training and taking the team to Deeside today.