Presenoldeb Medi i Hydref / September to October attendance

Dyma bresenoldeb yr ysgol (Derbyn i Fl 6) am hanner tymor cyntaf y flwyddyn (Medi i Hydref)

Below is the school’s attendance (Reception to Year 6) for the first half term of the year (September to October)

Dosbarth Pioden (D/1) – 96.1%

Dosbarth Bran (D/1) – 96.3%

Dosbarth Drudwen (D/1) – 96.4%

Dosbarth Alarch (Bl 2) – 95.3%

Dosbarth Gwennol (Bl 3) – 98.2%

Dosbarth Tylluan (Bl 4) – 93%

Dosbarth Hebog (Bl 5) – 94.9%

Dosbarth Eryr (Bl 6) – 97.5%

PRESENOLDEB YSGOL GYFAN: 96%

Dechrau da i’r flwyddyn – da iawn pawb ! / A great start to the year – well done everyone!