Raffl CRhA / PTA Raffle

Diolch i bawb a gefnogodd ddigwyddiadau’s CRhA yn y mabolgampau. Tynnwyd y raffl ar Ddydd Gwener, Gorffennaf 12fed gan Miss Mandy. Llongyfarchiadau i’r enillwyr sydd ar y rhestr isod – cewch gasglu’r gwobrau o dderbynfa’r Ysgol.
Thank you to everyone who supported the PTA activities at the Sports Days this week. The raffle draw was made on Friday 12th July by Miss Mandy and the winners name is on the list below.
Prizes can be collected from school reception – Congratulations!