Ail agor a dyddiadau Gwyl y Banc / Reopening and Bank Holiday Dates

Goebithio fod pawb yn iawn ac yn mwynhau gwyliau’r Pasg. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion ar ddydd Mawrth, Ebrill 18fed gan fod yr 17eg yn ddiwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd.

Hefyd, cofiwch y bydd yr ysgol ar gau:

Dydd Llun, Mai 1af (Gwyl Banc Calan Mai)

Dydd Llun, Mai 8fed (Gwyl Banc ychwanegol oherwydd y coroni)

 

We hope that everyone is well and enjoying the Easter holiday. A reminder that the school will reopen for the pupils on Tuesday, April 18th as the 17th is a training day. 

Also, please remember that the school will be closed on:

Monday, May 1st (May Bank Holiday)

Monday, May 8th (extra Bank Holiday due to coronation)