Ail agor wedi’r Pasg / Reopening after Easter

Gobeithio fod pawb yn iawn ac yn mwynhau’r gwyliau. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor ar gyfer y disgyblion dydd Mawrth, Ebrill 26ain gan fod dydd Llun y 25ain yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd. Hefyd isod mae dolen i hysbysiad blaenorol efo dyddiadau hyfforddiant / gwyl banc am weddill y flwyddyn addysgol.

We hope that everyone is keeping well and enjoying the holidays. A note to remind you that the school will reopen for the pupils on Tuesday, April 26th as Monday the 25th is a training day. Also below is a link to a previous post with training / bank holiday days for the rest of the educational year.

https://ysgolbroalun.cymru/dyddiadau-newydd-hms-new-training-dates/